Velsen-Zuid | straatinfo

Velsen-Zuid info site

Nieuws en informatie over Velsen-Zuid.

 

112 meldingen

Over Velsen-Zuid

Velsen-Zuid is een dorp in de gemeente Velsen, in de provincie Noord-Holland.
Het is de kern van het oorspronkelijke dorp Velsen dat door de aanleg van het Noordzeekanaal in de 19e eeuw in tweeën is gesplitst in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Door de successievelijke verbredingen van het kanaal is een deel van het dorp afgebroken. De verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het dorp wordt door een veerpont onderhouden. In 1957 kwam de Velsertunnel gereed, voor autoverkeer en spoorwegverkeer.

Omstreeks 700 stichtte Willibrord een kerkje in Velsen, toen nog Felison geheten, samen met dat van Heiloo en Petten een van de eerste in Holland. De huidige Engelmunduskerk werd gebouwd in de 12e eeuw, een eenvoudig tufstenen gebouwtje. De kerk werd in de 13e eeuw door de heren van Brederode uitgebreid met een toren en een kapel van baksteen. Vanuit deze kerk is uiteindelijk ook een jongerensociëteit opgericht in 1965 genaamd Stichting sociëté d'Arc. In september 2010 werd jongerensociëteit d'Arc opgeheven. Vanaf maart 2011 ging het bedrijf Happy Homework huiswerkbegeleiding verzorgen vanuit de bewaarschool. Op deze wijze werd de oude functie van het pand hersteld.

Gelegen in: Noord-Holland
Bron(nen):
freebase.com/m/0clt40 , wikipedia.org, wikipedia.org